iDeal-status.nl voor consumenten


Wat is iDeal-status.nl?

iDeal-status.nl is een webdienst die consumenten en webshops informeert over de status van de banken binnen het iDeal-netwerk. Als een bank een storing heeft en u wilt net op dat moment betalen met iDeal, zal dit niet lukken. Dit is niet alleen vervelend, maar hoogstwaarschijnlijk zal u tijdens deze betaling niet bekend worden waar de oorzaak ligt. Daarom probeert iDeal-status.nl consumenten en webshops tijdens een storing te informeren, zodat zowel u als de webshop bij een mislukte betaling weet waar het aan lag en hoe u het beste kunt handelen.

Hoe informeert iDeal-status.nl mij?

iDeal-status.nl is voornamelijk gericht op webshops. Deze worden ondersteund met informatie en webdiensten om zelf op de hoogte te blijven van de status van iDeal-banken. Maar ook om deze informatie duidelijk en inzichtelijk te maken aan u als consument. Een voorbeeld hiervan is de afbeelding zoals hiernaast is weergegeven; welke per bank aangeeft wat de huidige status is. Deze kan een webshop eenvoudig in de betaalstap opnemen. Het is niet het primaire doel van iDeal-status.nl om consumenten direct te informeren, al bent u natuurlijk van harte welkom op deze website om uzelf te informeren.

Ik heb betaald met iDeal, maar volgens de webshop heb ik nog niet betaald!

U heeft betaald met iDeal, maar volgens de webshop waar u uw aankoop deed is er nog niet betaald. Er is dan sprake van een verstoring in de betalingsconfirmatie. Deze verstoring heeft als gevolg dat de webshop niet een bevestiging vanuit de banken heeft gekregen dat u heeft betaald. Tijdens de betaal-stap van uw bestelling stuurt de webshop u naar uw bank om te betalen. Na uw betaling ontstaat er een kettingreactie: uw bank informeert de bank van de webshop dat u heeft betaald (de "betalingsconfirmatie"). De webshop dient vervolgens bij zijn bank op te vragen of er betalingsconfirmatie is. Hierin kan een verstoring ontstaan:
Indien dit het geval is, is uw aanspreekpunt ten alle tijden de webshop. Zij kunnen in detail in de systemen uw betaling nakijken en wanneer nodig contact opnemen met de bank om te informeren naar de status van uw betaling. Wat wij u adviseren om te doen wanneer deze situatie zich voor doet:
Indien de betaling is afgeschreven van uw rekening, probeer het dan niet nogmaals. Dit zal er toe leiden dat u dubbel betaalt! Het betalen met iDeal is gebaseerd op reguliere bankoverschrijvingen. Indien het bedrag van uw rekening is afgeschreven, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt. U kunt dan alleen uw betaling terug krijgen wanneer de webshop besluit het geld aan u terug te storten.

Ik heb een probleem met iDeal-betalen, wat moet ik doen?

Als u problemen blijft ondervinden, dient u contact op te nemen met uw bank. Alleen zij kunnen uw probleem verhelpen voor u.