Over ons


Twitter notificaties
iDeal-status.nl twittert automatisch wanneer er een storing is (verlopen) bij een iDeal bank. Op de hoogte blijven? Volg iDeal-status.nl op Twitter!

Doel

iDeal-status.nl heeft als doel het informeren van zowel zakelijke als consumenten gebruikers van het betaalproduct iDeal over lopende en verholpen storingen. Hierbij is het beoogde effect dat door een betere informatievoorziening het gebruik van iDeal voor alle partijen soepeler verloopt en daarmee bijdraagt aan een verbetering van het betaalprotocol iDeal. De uitgangspunten die hierbij gehanteerd worden zijn als volgt:

Uitgangspunten

Herkomst

iDeal-status.nl vindt haar herkomst in de eCommerce- en betaalwereld. Het wordt ondersteund en is opgezet door professionals werkzaam in deze industrieën, waaronder bij bedrijven uit de Twinkle Top 100 (de lijst met 100 grootste webwinkels in Nederland). Dit initiatief is ontstaan uit de opmerkelijke constatering van het aantal storingen dat binnen het bancaire netwerk van het betaalprotocol iDeal optreden. De meeste van deze storingen worden niet gemeld of opgemerkt. Ook worden zulke meldingen niet beschikbaar gesteld aan het publiek. Echter, de consument ondervindt hier wel degelijk hinder van, omdat de iDeal-betaling niet afgerond kan worden. Hierdoor legt deze consument de schuld vaak neer bij de webwinkelier, met alle (reputatie)gevolgen van dien. Om dit te voorkomen wil iDeal-status.nl i) transparantie leveren door te informeren en ii) ook kleinere webwinkeliers de middelen bieden om te kunnen anticiperen op storingen in het iDeal betaalprotocol.

Over ons

iDeal-status.nl is een non-profit, opensource communityproject. Dat wil zeggen: het is in de basis een filantropisch project. Alle tijd en kosten die gemaakt zijn of worden, worden gedoneerd. Het opensourcekarakter wordt nagestreefd door ontwikkelaars meerdere applicaties en databronnen te bieden om zelf de informatie van iDeal-status.nl te verwerken in eigen applicaties of websites.

Onafhankelijk

iDeal-status.nl is een vrijwillig (non-profit) communityproject; het is niet gelieerd aan of eigendom van Currence, iDeal of enig andere participant in het iDeal-netwerk.